5.1.2. Přeprava cestujících po železnici

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet přepravených cestujících celkem (v tis.) 227 147 202 894 182 944 177 046 184 735 190 748
podle typu přepravy
vnitrostátní přeprava 225 645 199 267 180 013 174 424 181 965 187 857
z toho: v rámci IDS 4 543 7 728 8 672 8 606 10 687 16 592
mezinárodní přeprava1) 1 502 3 627 2 931 2 622 2 769 2 891
podle vozových tříd
1. třída 307 544 417 340 610 513
2. třída 226 840 202 350 182 527 176 706 184 125 190 235
 
Přepravní výkon celkem  (mil.oskm) 8 005 7 721 7 018 6 954 7 300 7 299
podle typu přepravy
vnitrostátní přeprava 7 602 6 949 6 379 6 364 6 681 6 683
z toho: v rámci IDS 56 164 170 197 208 225
mezinárodní přeprava1) 403 772 639 590 618 616
podle vozových tříd
1. třída 80 109 102 86 109 97
2. třída 7 925 7 612 6 916 6 868 7 191 7 201
 
Nabízená kapacita místových km (v mil.) * 27 597 26 877 26 598 22 506 26 905
Využití nabízené místové kapacity osobních vozů celkem (%) * 27,98 26,11 26,14 32,43 27,13


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Do roku 1996 pouze výstup z ČR
 
Zpět    Na hlavní stránku