5.1.3. Veřejná autobusová doprava

  1995 1997 1998 1999 20001) 2001
Přeprava cestujících (v tis.) 644 200 465 047 455 991 446 931 438 878 435 557
nepravidelná 29 100 16 304 16 268 15 868 15 150 19 980
pravidelná 615 100 448 743 439 723 431 063 423 728 415 577
z toho   mezinárodní 1 200 1 413 1 225 1 315 1 327 2 115
vnitrostátní 613 900 447 330 438 498 429 748 422 401 413 462
 
Přepravní výkony (v mil. oskm) 11 763,2 8 804,0 8 680,9 8 649,0 9 351,3 10 605,4
nepravidelná 2 842,9 2 578,2 2 317,2 2 307,1 2 719,9 2 963,3
pravidelná 8 920,3 6 225,8 6 363,6 6 341,9 6 631,5 7 642,1
z toho   mezinárodní 453,0 428,5 382,9 391,9 521,0 669,0
vnitrostátní 7 668,1 5 797,3 5 980,7 5 950,0 6 110,5 6 973,1
 
Nabízená kapacita místových km (mil.2)) 14 325,6 12 942,2 12 122,7 11 678,8 14 711,8 14 577,5
Využití nabízené místové kapacity
autobusů celkem (%)
82,11 68,03 71,61 74,06 63,56 72,75


Zdroj : resortní statistika MDS
1) V roce 2000 změna ve sběru dat
2) Jedná se o odborný odhad
 
Zpět    Na hlavní stránku