5.1.5.1. Komerční letecká přeprava cestujících (pouze čeští komerční letečtí dopravci)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava cestujících celkem (v tis.) 1 857 2 166 2 377 2 904 3 484 3 946
v tom:
mezinárodní 1 805 2 104 2 328 2 850 3 450 3 894
vnitrostátní 52 62 49 54 34 52
 
pravidelné * * * * 2 229 2 566
nepravidelné * * * * 1 254 1 381
 
Přepravní výkon celkem (mil.oskm) 3 033 3 524 3 680 4 354 5 865 6 399
v tom:
mezinárodní 3 029 3 502 3 671 4 335 5 855 6 383
vnitrostátní 4 23 10 18 10 16
 
pravidelné * * * * 3 313 3 576
nepravidelné * * * * 2 552 2 823
 
Nabízená kapacita místových km          (v tis.) * * * * 7 725 8 544
Využití nabízené místové kapacity letadel celkem (%) * * * * 75,91 74,90


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku