5.2.1. Mezioborové srovnání přepravních výkonů nákladní dopravy

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem
(v tis.tun)
686 429 643 920 586 582 548 978 523 249 546 185
Železniční doprava 108 871 111 379 104 788 90 734 98 253 97 218
Silniční veřejná doprava 356 591 222 642 201 933 207 763 199 565 248 490
Silniční přeprava na vlastní účet 209 426 298 840 268 954 240 537 215 159 190 193
Vnitrozemská vodní doprava 4 441 1 828 1 678 1 877 1 906 1 594
Letecká doprava 18 14 13 17 19 16
Ropovody 7 083 9 217 9 217 8 050 8 346 8 674
 
Přepravní výkon celkem
(v mil.tkm)
57 549 64 566 55 669 56 415 58 955 59 438
Železniční doprava 22 623 21 010 18 709 16 713 17 496 16 882
Silniční veřejná doprava 26 577 30 781 24 489 26 039 31 363 34 212
Silniční přeprava na vlastní účet 4 691 9 859 9 423 10 925 7 673 6 048
Vnitrozemská vodní doprava 1 348 783 915 913 773 606
Letecká doprava 33 27 56 30 38 29
Ropovody 2 276 2 106 2 078 1 795 1 612 1 661
 
Průměrná přepravní vzdálenost celkem (km) 83,8 100,3 94,9 102,8 112,7 108,8
Železniční doprava 207,8 188,6 178,5 184,2 178,1 173,7
Silniční veřejná doprava 74,5 138,3 121,3 125,3 157,2 137,7
Silniční přeprava na vlastní účet 22,4 33,0 35,0 45,4 35,7 31,8
Vnitrozemská vodní doprava 303,6 428,1 545,2 486,3 405,5 380,3
Letecká doprava 1 906,0 2 004,6 4 236,2 1 747,0 1 994,0 1 816,6
Ropovody 321,3 228,5 225,5 223,0 193,1 191,5


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku