5.2.10.1. Komerční letecká přeprava zboží (pouze čeští komerční letečtí dopravci)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (t) 17 562 13 585 13 168 17 359 18 950 16 079
v tom:
mezinárodní 17 252 12 854 12 532 16 529 18 156 15 195
vnitrostátní 310 731 636 830 794 884
 
pravidelné * * * * * 14 250
nepravidelné * * * * * 1 829
 
Přepravní výkon celkem (v tis.tkm) 33 473 27 233 55 782 30 326 37 786 29 209
v tom:
mezinárodní 33 392 26 940 54 126 30 086 37 587 28 972
vnitrostátní 81 293 1 656 240 199 237
 
pravidelné * * * * * 29 060
nepravidelné * * * * * 149


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku