5.2.12.1. Přeprava velkých kontejnerů po železnici

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet přepravených kontejnerů celkem1) 53 856 74 003 87 417 94 456 169 078 210 175
vnitrostátní * * * * * 45 183
mezinárodní celkem * * * * * 164 992
v tom:  vývoz * * * * * 68 360
           dovoz * * * * * 69 699
           tranzit přes ČR * * * * * 26 933
 
prázdné kontejnery (z celku) * * * * * 34 828
 
Hrubé tuny celkem (v tis.) 1 214 1 899 2 227 2 449 2 901 2 773
vnitrostátní * * * * * 455
mezinárodní celkem * * * * * 2 318
v tom:  vývoz * * * * * 963
            dovoz * * * * * 952
            tranzit přes ČR * * * * * 402


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Do roku 2000 počet železničních vozů ložených kontejnery
 
Zpět    Na hlavní stránku