5.2.12.2. Přeprava výměnných nástaveb po železnici

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet přepravených výměnných nástaveb celkem 1) * 9 683 16 002 19 098 26 579 46 412
vnitrostátní * * * * * 6 392
mezinárodní celkem * * * * * 40 020
v tom:  vývoz * * * * * 12 200
           dovoz * * * * * 11 659
           tranzit přes ČR * * * * * 16 161
             
z celkem prázdné výměnné nástavby * * * * * 17 223
             
Hrubé tuny celkem (v tis.) * * * * * 491
vnitrostátní * * * * * 65
mezinárodní celkem * * * * * 425
v tom:  vývoz * * * * * 93
            dovoz * * * * * 51
            tranzit přes ČR * * * * * 282


Zdroj : resortní statistika MDS
1) do roku 2000 počet železničních vozů ložených výměnnými nástavbami
 
Zpět    Na hlavní stránku