5.2.12.3. Přeprava nákladních automobilů po železnici

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Počet přepravených silničních nákladních automobilů celkem 85 228 89 115 99 406 96 342 103 433 84 040
vnitrostátní 0 0 0 0 0 0
mezinárodní celkem 85 228 89 115 99 406 96 342 103 433 84 040
v tom:  vývoz 48 871 42 767 47 372 45 538 49 594 41 187
dovoz 36 357 46 348 52 034 50 804 53 839 42 853
tranzit přes ČR 0 0 0 0 0 0
 
prázdná vozidla (z celku) * * * * * 3 179
 
Hrubé tuny celkem (v tis.) 2 557 2 575 2 774 2 749 3 122 2 463
vnitrostátní * * * * * 0
mezinárodní celkem * * * * * 2 463
v tom: vývoz * * * * * 1 192
dovoz * * * * * 1 270
tranzit přes ČR * * * * * 0


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku