5.2.2.1. Vnitrostátní přeprava zboží v České republice podle jednotlivých komodit celkem (tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 629 714 540 549 494 841 460 367 428 961 449 712
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu * 37 899 41 396 41 952 42 124 47 330
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky * 63 036 73 152 49 517 38 861 37 351
Pevná paliva * 43 641 35 194 33 779 33 442 34 460
Ropa, ropné produkty a plyn * 17 052 6 068 6 678 8 481 8 190
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot * 9 030 6 596 9 516 7 639 9 004
Hutní výrobky * 12 061 12 652 9 994 14 033 11 837
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 217 444 215 142 215 528 204 714 217 361
Přírodní a chemická hnojiva * 11 130 12 839 19 278 11 337 13 811
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 7 886 7 319 8 169 11 215 8 063
Ostatní výrobky * 121 370 84 484 65 955 57 115 62 304


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku