5.2.2.3 Vnitrostátní přeprava zboží po silnici v České republice podle jednotlivých komodit zboží (tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 566 017 482 935 443 369 416 720 382 287 403 932
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu * 33 828 37 938 38 539 38 975 44 480
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky * 61 572 71 891 48 246 37 796 36 489
Pevná paliva * 15 197 8 121 10 942 8 250 8 324
Ropa, ropné produkty a plyn * 14 588 4 122 4 900 6 742 6 689
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot * 7 974 5 185 8 438 6 761 8 158
Hutní výrobky * 6 883 7 375 5 799 9 820 7 803
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 207 497 207 244 209 215 198 157 211 278
Přírodní a chemická hnojiva * 10 748 12 502 18 912 10 913 13 377
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 6 171 5 739 6 943 10 059 6 994
Ostatní výrobky * 118 477 83 252 64 785 54 813 60 341


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku