5.2.2.4 Vnitrostátní přeprava zboží po vodních cestách v České republice podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 2 770,5 427,0 396,2 418,8 634,7 584,4
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu * 3,0 0,0 0,3 0,0 0,8
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky * 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
Pevná paliva * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ropa, ropné produkty a plyn * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot * 4,0 4,9 1,4 0,8 0,8
Hutní výrobky * 0,0 0,0 0,5 0,0 5,7
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny * 412,0 390,4 416,1 627,3 569,9
Přírodní a chemická hnojiva * 5,0 0,1 0,0 5,1 4,4
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad * 0,0 0,0 0,0 0,9 1,9
Ostatní výrobky * 3,0 0,7 0,5 0,1 0,8


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku