5.2.3.1. Vývoz zboží z České republiky podle jednotlivých komodit celkem (tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 33 965 47 587 39 550 42 133 43 546 43 207
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 4 121 5 055 4 076 5 061 5 238 4 704
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 695 1 670 1 095 1 743 2 012 1 888
Pevná paliva 14 061 13 035 11 524 10 727 9 704 9 234
Ropa, ropné produkty a plyn 335 1 414 1 334 1 441 1 543 1 340
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 825 962 996 985 977 1 112
Hutní výrobky 528 5 749 4 706 5 256 4 942 4 749
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 4 041 5 731 5 017 3 840 4 267 4 119
Přírodní a chemická hnojiva 485 628 639 508 557 786
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 2 082 3 733 2 502 2 926 3 142 3 315
Ostatní výrobky 6 791 9 609 7 661 9 647 11 164 11 961


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku