5.2.3.2 Vývoz zboží po železnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 27 246 26 441 25 415 24 661 24 579 23 759
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 2 735 2 090 1 890 2 516 2 571 2 315
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 118 351 318 449 646 461
Pevná paliva 13 889 12 495 11 401 10 344 9 515 9 180
Ropa, ropné produkty a plyn 335 1 013 1 221 1 070 975 1 256
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 778 65 97 95 71 195
Hutní výrobky 159 4 270 3 808 3 523 3 711 3 226
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 2 113 1 827 2 115 2 126 2 207 1 633
Přírodní a chemická hnojiva 218 219 195 184 200 175
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 1 468 1 517 1 511 1 417 1 378 1 432
Ostatní výrobky 5 433 2 594 2 859 2 937 3 306 3 887


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku