5.2.3.3 Vývoz zboží po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 5 540 20 312 13 414 16 751 18 346 19 016
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 1 050 2 934 2 113 2 354 2 632 2 373
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 407 1 167 636 1 050 1 066 1 262
Pevná paliva 160 527 115 369 184 49
Ropa, ropné produkty a plyn   401 113 371 568 84
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 3 846 862 877 878 915
Hutní výrobky 347 1 391 840 1 698 1 180 1 489
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 1 683 3 658 2 758 1 680 2 038 2 480
Přírodní a chemická hnojiva 55 183 209 163 205 478
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 567 2 215 981 1 508 1 761 1 882
Ostatní výrobky 1 268 6 990 4 787 6 681 7 834 8 005


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Pouze vozidla registrovaná v ČR
 
Zpět    Na hlavní stránku