5.2.3.4 Vývoz zboží po vodních cestách z České republiky podle jednotlivých komodit zboží
(v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 1 179,0 833,7 721,7 720,9 621,4 431,5
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 336,1 31,2 72,8 190,9 35,2 16,9
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 170,3 152,2 140,9 243,6 301,2 165,4
Pevná paliva 12,5 12,6 8,5 13,9 5,3 5,0
Ropa, ropné produkty a plyn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 44,4 50,9 37,2 13,4 27,0 1,9
Hutní výrobky 22,6 88,4 58,6 34,9 51,3 34,6
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 245,4 246,3 144,5 34,2 21,7 6,2
Přírodní a chemická hnojiva 212,0 226,0 234,8 160,8 152,8 132,5
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 46,1 0,8 9,5 0,3 2,8 0,5
Ostatní výrobky 89,4 25,3 15,0 28,9 24,1 68,4


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku