5.2.4.1 Dovoz zboží do České republiky podle jednotlivých komodit celkem (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 27 987 36 414 31 053 31 646 34 411 35 783
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 1 412 2 478 2 514 2 687 2 342 2 281
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 945 1 921 1 357 1 426 1 863 2 090
Pevná paliva 3 209 2 683 1 808 1 354 1 689 1 306
Ropa, ropné produkty a plyn 709 2 842 2 066 3 010 2 401 3 172
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 8 097 7 099 7 789 5 266 6 727 7 192
Hutní výrobky 667 2 984 2 962 2 907 3 686 4 106
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 3 968 4 472 3 586 3 509 4 137 3 705
Přírodní a chemická hnojiva 768 989 656 554 735 694
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 2 610 3 359 2 488 2 591 2 440 2 986
Ostatní výrobky 5 602 7 588 5 828 8 343 8 389 8 252


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku