5.2.4.2 Dovoz zboží po železnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 21 466 21 942 22 053 17 627 21 588 21 167
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 715 897 882 853 942 901
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 69 220 289 277 319 601
Pevná paliva 2 937 2 635 1 786 1 327 1 686 1 304
Ropa, ropné produkty a plyn 709 1 656 1 844 1 914 1 708 2 289
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 8 057 6 815 7 518 4 766 6 331 6 660
Hutní výrobky 159 2 179 2 412 1 996 2 563 2 579
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 2 870 3 283 2 905 2 425 2 816 2 324
Přírodní a chemická hnojiva 755 763 624 528 636 629
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 1 475 1 315 1 285 1 097 1 110 1 401
Ostatní výrobky 3 720 2 179 2 508 2 444 3 478 2 479


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku