5.2.4.3 Dovoz zboží po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 6 083 13 984 8 417 13 444 12 341 14 195
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 692 1 488 1 484 1 711 1 278 1 283
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 594 1 514 837 889 1 334 1 303
Pevná paliva 272 47 20 27 0 0
Ropa, ropné produkty a plyn 0 1 186 222 1 096 693 883
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 16 261 243 464 370 515
Hutní výrobky 507 801 549 908 1 123 1 527
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 1 039 1 056 569 972 1 252 1 312
Přírodní a chemická hnojiva 11 202 0 1 61 24
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 1 078 2 028 1 178 1 482 1 322 1 579
Ostatní výrobky 1 874 5 401 3 315 5 893 4 908 5 770


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Pouze vozidla registrovaná v ČR
 
Zpět    Na hlavní stránku