5.2.4.4 Dovoz zboží po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit zboží (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 437,6 488,4 583,4 574,4 482,3 420,3
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 5,0 92,7 148,2 122,9 121,5 97,1
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 282,0 186,5 231,3 259,7 210,0 186,0
Pevná paliva 0,0 1,1 1,4 0,0 3,4 2,1
Ropa, ropné produkty a plyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 24,5 23,0 27,6 35,2 27,2 17,1
Hutní výrobky 0,8 4,3 1,1 2,5 0,0 0,0
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 58,2 132,6 111,8 112,1 69,2 69,3
Přírodní a chemická hnojiva 2,0 24,0 31,7 24,6 39,2 40,3
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 57,0 16,1 25,6 11,9 7,7 6,3
Ostatní výrobky 8,0 8,1 4,7 5,6 4,0 2,2


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku