5.2.5.1 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky celkem (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 94 564 47 587 39 546 42 133 43 547 43 205
podle zemí vykládky
Belgie 98 520 456 423 449 355
Dánsko  12 171 33 133 8 17
Finsko 4 81 32 72 21 51
Francie 107 948 359 354 646 751
Irsko 7 0 0 0 0 13
Itálie 353 1 321 734 791 1 153 1 422
Lucembursko 3 5 9 89 82 43
Nizozemí 122 715 405 469 720 768
Portugalsko 0 31 18 59 0 35
Rakousko 5 479 7 812 6 373 5 940 5 797 6 127
Německo 10 070 19 032 15 959 18 216 18 413 17 606
Spojené Království 33 519 139 221 487 399
Španělsko 5 129 151 282 452 312
Švédsko 76 180 180 303 161 191
Řecko 38 19 5 31 1 42
EU celkem 16 407 31 483 24 853 27 383 28 390 28 132
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 7 1 17 195 39 67
Švýcarsko 97 127 166 106 166 132
ESVO celkem 104 128 183 301 205 199
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 0
Bosna-Herzegovina 0 16 0 10 13 10
Bulharsko 20 33 6 12 55 26
Chorvatsko 456 496 327 334 388 339
Estonsko 0 0 0 0 32 60
Maďarsko 2 010 2 194 2 017 2 025 1 925 2 364
Lotyšsko 1 19 0 0 26 0
Litva 2 2 55 1 1 1
Moldávie 0 0 1 0 3 10
Polsko 3 525 4 126 4 802 4 771 5 427 4 228
Rumunsko 33 26 80 124 226 272
Ruská federace 0 0 0 0 0 19
Slovenská republika 8 085 7 657 6 240 5 690 5 796 6 321
Slovinsko 865 776 733 968 763 768
Turecko 7 21 1 0 1 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 164
Ostatní země ECMT celkem 15 004 15 366 14 262 13 935 14 656 14 582
Ostatní
ostatní země 2 450 609 248 516 297 294


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku