5.2.5.3 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po silnici (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 5 540 20 312 13 414 16 751 18 347 19 014
podle zemí vykládky
Belgie 24 443 363 350 373 268
Dánsko  4 157 22 124 0 0
Finsko 4 81 32 72 21 51
Francie 68 853 282 311 599 701
Irsko 7 0 0 0 0 13
Itálie 56 1 048 564 660 969 1 168
Lucembursko 3 0 0 76 69 27
Nizozemí 42 643 285 328 543 592
Portugalsko 0 31 18 59 0 35
Rakousko 279 2 172 1 104 704 1 399 1 484
Německo 1 867 11 052 7 778 9 496 9 501 9 786
Spojené Království 33 519 139 221 487 399
Španělsko 4 128 151 282 452 311
Švédsko 15 136 130 261 104 116
Řecko 0 16 0 29 0 42
EU celkem 2 406 17 278 10 868 12 973 14 518 14 993
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 4 0 17 194 38 65
Švýcarsko 35 92 115 77 125 107
ESVO celkem 39 92 132 271 163 172
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 0
Bosna-Herzegovina 0 16 0 0 0 0
Bulharsko 2 28 0 0 44 12
Chorvatsko 1 31 0 53 113 16
Estonsko 0 0 0 0 32 60
Maďarsko 6 259 251 601 330 609
Lotyšsko 1 19 0 0 26 0
Litva 2 2 53 0 0 0
Moldávie 0 0 0 0 0 0
Polsko 29 741 672 781 1 044 975
Rumunsko 4 0 10 31 125 145
Ruská federace 0 0 0 0 0 0
Slovenská republika 606 1 285 1 202 1 588 1 616 1 730
Slovinsko 4 119 81 96 172 211
Turecko 1 21 0 0 0 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 42
Ostatní země ECMT celkem 656 2 522 2 269 3 150 3 503 3 800
Ostatní
ostatní země 2 439 420 145 356 163 50


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Pouze vozidla registrovaná v ČR
 
Zpět    Na hlavní stránku