5.2.5.4 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 1179,0 833,7 717,0 720,9 621,4 431,5
podle zemí vykládky
Belgie 46,9 38,7 41,0 16,9 8,3 5,5
Francie 0,0 6,7 5,7 0,8 0,0 0,0
Nizozemí 38,0 18,8 24,6 10,7 22,6 20,0
Německo 1094,1 769,4 643,4 692,5 590,0 403,7
EU celkem 1179,0 833,7 714,8 720,9 620,9 429,2
ESVO
Švýcarsko 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4 0,0
Ostatní země ECMT
Polsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku