5.2.6.1 Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky celkem (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 27 988 36 415 31 053 31 645 33 731 35 783
podle zemí vykládky
Belgie 132 672 461 496 649 600
Dánsko  29 92 0 146 6 0
Finsko 15 76 46 34 42 0
Francie 131 885 382 225 526 530
Irsko 1 0 0 0 0 34
Itálie 326 867 466 677 631 1 049
Lucembursko 3 0 1 161 50 72
Nizozemí 390 883 566 562 836 887
Portugalsko 1 33 0 0 0 10
Rakousko 1 336 2 529 1 416 1 374 1 184 2 243
Německo 4 654 9 767 7 890 11 070 9 759 9 610
Spojené Království 65 400 81 263 343 319
Španělsko 50 260 308 373 440 310
Švédsko 45 184 153 317 111 232
Řecko 1 24 12 0 31 23
EU celkem 7 179 16 673 11 782 15 699 14 607 15 920
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 4 37 19 73 65 1
Švýcarsko 63 90 23 38 77 75
ESVO celkem 67 127 42 111 142 76
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 7
Bosna-Herzegovina 0 0 19 1 2 2
Bulharsko 2 0 0 44 0 1
Chorvatsko 25 91 115 20 29 9
Estonsko 0 0 29 49 32 0
Maďarsko 289 511 443 406 713 714
Lotyšsko 0 19 0 0 0 0
Litva 3 1 0 0 0 0
Moldávie 0 0 2 0 0 0
Polsko 4 957 5 710 5 199 4 882 5 210 5 211
Rumunsko 13 15 38 94 77 143
Ruská federace 0 0 0 0 0 386
Slovenská republika 13 782 12 355 11 792 9 642 12 729 6 188
Slovinsko 136 157 95 104 145 166
Turecko 13 0 24 1 0 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 6 456
Ostatní země ECMT celkem 19 219 18 859 17 757 15 243 18 938 19 283
Ostatní země ECMT
ostatní země 1 523 756 1 473 592 44 504


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku