5.2.6.3 Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po silnici (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 6 083 13 985 8 417 13 444 12 341 14 196
podle zemí vykládky
Belgie 129 631 388 425 590 542
Dánsko  29 92 0 146 0 0
Finsko 15 76 46 34 41 0
Francie 106 860 355 191 451 452
Irsko 1 0 0 0 0 34
Itálie 284 813 430 642 595 1 017
Lucembursko 2 0 0 160 46 64
Nizozemí 217 704 358 356 669 691
Portugalsko 1 33 0 0 0 10
Rakousko 593 1 658 541 629 511 1 679
Německo 2 651 6 373 4 284 7 287 5 732 5 748
Spojené Království 65 400 81 263 342 317
Španělsko 36 249 301 371 438 307
Švédsko 19 157 113 271 57 187
Řecko 1 24 12 0 31 23
EU celkem 4 149 12 070 6 909 10 774 9 504 11 071
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 3 37 19 72 65 0
Švýcarsko 58 85 17 33 76 73
ESVO celkem 61 122 36 106 140 73
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 7
Bosna-Herzegovina 0 0 19 0 0 0
Bulharsko 1 0 0 44 0 0
Chorvatsko 2 41 80 0 26 0
Estonsko 0 0 29 49 32 0
Maďarsko 73 199 181 245 418 470
Lotyšsko 0 19 0 0 0 0
Litva 3 1 0 0 0 0
Moldávie 0 0 0 0 0 0
Polsko 210 346 429 579 380 764
Rumunsko 2 0 28 89 66 139
Ruská federace 0 0 0 0 0 0
Slovenská republika 811 985 567 1 305 1 633 1 480
Slovinsko 10 96 60 64 117 125
Turecko 13 0 24 0 0 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 40
Ostatní země ECMT celkem 1 125 1 686 1 417 2 376 2 672 3 025
Ostatní
ostatní země 748 107 55 188 24 27


Zdroj : resortní statistika MDS
1) Pouze vozidla registrovaná v ČR
 
Zpět    Na hlavní stránku