5.2.7.1. Přeprava zboží po železnici (nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (v tis.tun) 108 871 111 379 104 788 90 734 98 253 97 218
vnitrostátní 54 562 57 187 51 075 43 229 46 040 45 196
mezinárodní celkem 54 309 54 192 53 713 47 506 52 213 52 022
v tom:  vývoz 27 246 26 441 25 415 24 661 24 579 23 759
             dovoz 21 466 21 942 22 053 17 627 20 908 21 167
             tranzit přes ČR 5 597 5 809 6 245 5 218 6 726 7 095
Přepravní výkony  (v mil.tkm) 22 623 21 010 18 709 16 713 17 496 16 882
vnitrostátní 10 330 9 796 8 195 7 117 7 399 7 091
mezinárodní celkem 12 293 11 214 10 514 9 596 10 097 9 791
v tom:  vývoz 7 751 6 873 6 114 5 796 5 690 5 342
             dovoz 2 998 2 763 2 725 2 333 2 587 2 597
             tranzit přes ČR 1 544 1 578 1 675 1 467 1 820 1 852


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku