5.2.7.2. Vnitrostátní nákladní železniční doprava (nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (v tis.tun) 54 562 57 187 51 075 43 229 46 040 45 196
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
    0  -    50 km * 12 248 12 794 10 946 11 117 11 373
  51  -  150 km * 17 356 15 214 11 644 13 204 13 166
151  -  300 km * 18 421 15 445 13 768 14 586 13 914
301  -  500 km * 8 191 6 846 6 218 6 557 6 167
501 km a více * 972 776 653 575 577
Přepravní výkon  celkem (v mil.tkm) 10 330 9 796 8 195 7 117 7 399 7 092
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
    0  -    50 km * 323 272 197 176 199
  51  -  150 km * 1 829 1 570 1 198 1 297 1 320
151  -  300 km * 3 973 3 315 3 021 3 166 2 960
301  -  500 km * 3 139 2 613 2 345 2 447 2 298
501 km a více * 532 425 356 313 314


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku