5.2.8.1. Přeprava zboží po silnici (pouze vozidly registrovanými v ČR)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (v tis.tun) 578 796 521 482 470 888 448 300 414 725 438 683
podle druhu přepravy 
vnitrostátní 566 017 482 934 443 370 416 720 382 287 403 932
mezinárodní celkem 12 779 38 548 27 518 31 580 32 437 34 751
v tom:  vývoz 5 540 20 312 13 414 16 751 18 346 19 014
             dovoz 6 083 13 985 8 417 13 444 12 341 14 196
             tranzit ve třetích zemích 1 156 4 251 5 687 1 385 1 750 1 533
             kabotáž na území cizích států 0 0 0 0 0 8
podle způsobu provozování
na cizí účet 360 644 222 642 201 933 207 763 199 566 248 490
na vlastní účet 218 152 298 840 268 955 240 537 215 159 190 193
Přepravní výkony  (v mil.tkm) 31 268 40 640 33 911 36 964 39 036 40 260
podle druhu přepravy 
vnitrostátní 14 696 17 046 17 931 16 930 15 986 16 082
mezinárodní celkem 16 572 23 594 15 980 20 034 23 050 24 178
v tom:  vývoz 7 184 11 733 7 240 10 161 11 595 12 238
             dovoz 7 888 9 387 6 078 8 451 8 887 9 964
             tranzit ve třetích zemích 1 500 2 474 2 662 1 421 2 568 1 975
             kabotáž na území cizích států 0 0 0 0 0 1
podle způsobu provozování
na cizí účet 26 577 30 781 24 489 26 039 31 363 34 212
na vlastní účet 4 691 9 859 9 423 10 925 7 673 6 048


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku