5.2.8.2. Vnitrostátní nákladní silniční doprava (pouze vozidly registrovanými v ČR)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (v tis.tun) 566 017 482 934 443 370 416 720 382 287 403 932
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
    0  -    49 km * 199 344 325 352 326 799 289 796 316 405
  50  -  149 km * 206 023 94 087 59 108 65 888 59 515
150  -  299 km * 53 779 17 837 22 155 19 724 21 545
300  -  499 km * 18 713 5 437 7 794 5 518 5 892
500 km a více * 5 075 657 865 1 360 576
podle způsobu provozování
na cizí účet 356 591 187 441 176 285 182 223 169 579 215 696
na vlastní účet 209 426 295 493 267 085 234 497 212 708 188 236
Přepravní výkon  celkem (v mil.tkm) 14 696 17 046 17 931 16 930 15 986 16 082
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
    0  -    49 km * 2 187 4 118 3 830 3 431 4 015
  50  -  149 km * 6 498 7 774 5 127 5 595 5 086
150  -  299 km * 5 297 3 621 4 681 4 009 4 460
300  -  499 km * 2 431 2 024 2 740 2 056 2 177
500 km a více * 633 394 552 896 345
podle způsobu provozování
na cizí účet 10 555 8 711 9 108 8 854 9 104 10 824
na vlastní účet 4 142 8 335 8 823 8 076 6 882 5 258


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku