5.2.9.1. Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách (pouze plavidly registrovanými v ČR)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Přeprava zboží celkem (v tis.tun) 4 440,5 1 828,3 1 856,3 1 889,9 1 906,0 1 594,1
podle druhu přepravy 
vnitrostátní 2 770,5 428,5 396,2 418,8 634,9 584,4
mezinárodní celkem 1 670,0 1 399,8 1 460,1 1 471,1 1 271,1 1 009,7
v tom:  vývoz 1 179,0 833,7 721,7 720,9 621,4 431,5
             dovoz 438,7 488,3 583,4 575,2 482,3 420,3
             přeprava ve třetích zemích 26,0 49,6 110,7 120,9 120,8 111,3
             kabotáž 26,3 28,2 44,2 54,0 46,9 46,6
podle typu pohonu plavidel 
tlačná/vlečná * 1 174,0 1 070,7 1 017,7 1 123,1 931,3
s vlastním pohonem * 654,0 785,6 872,1 782,9 662,8
Přepravní výkon celkem (v mil.tkm) 1 348,2 782,7 928,2 914,8 773,0 606,2
podle druhu přepravy 
vnitrostátní 353 27,8 27,0 29,1 36,7 22,6
mezinárodní celkem 995 754,9 901,2 885,7 736,2 583,6
v tom:  vývoz 647 381,7 407,2 418,7 353,0 244,7
             dovoz 319 334,2 394,8 365,2 289,0 248,4
             přeprava ve třetích zemích 17 28,9 78,3 78,1 75,1 69,0
             kabotáž 12 10,1 21,0 23,7 19,2 21,5
podle typu pohonu plavidel 
tlačná/vlečná * 312,5 338,3 356,2 302,2 205,9
s vlastním pohonem * 470,2 589,9 558,6 470,8 400,3


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku