5.3.2. Individuální automobilová přeprava osob vozidly registrovanými v zemi (mil.oskm)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 68 100 65 700 67 000 68 500 *
Belgie 91 160 92 420 94 030 103 830 104 876
Česká republika 54 500 57 900 59 000 60 800 62 250
Německo 741 500 730 800 740 500 740 300 *
Dánsko  61 462 61 379 63 499 56 688 58 662
Španělsko 312400 219 150 227 830 351 800 *
Finsko 50 100 50 400 51 900 53 300 54 900
Francie 664 300 674 300 685 100 678 600 699 600
Spojené Království 618 804 632 878 619 000 630 000 *
Řecko 25 780 28 400 30 100 68 000 *
Maďarsko 44 100 43 280 43 200 46 500 46 550
Irsko 42 400 43 800 45 000 28 500 *
Itálie 614 480 617 760 633 200 647 100 *
Lucembursko 4 700 4 700 4 800 5 000 *
Nizozemí 146 800 145 900 151 200 142 140 *
Polsko * * 201 900 * *
Portugalsko 99 530 105 000 70 800 75 600 *
Švédsko 77 759 76 305 93 600 95 000 *
Slovenská republika * * 18 570 * *


Zdroj : EHK/OSN, ECMT, DG TREN
Pozn.: Jedná se o odborný odhad
 
Zpět    Na hlavní stránku