5.3.3. Veřejná autobusová doprava - autobusy registrovanými v zemi (mil.oskm)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 10 500 12 500 12 500 12 700 *
Belgie 5 670 5 010 5 370 13 633 *
Česká republika 11 763 9 729 8 804 8 681 8 649
Německo 77 400 68 200 68 000 69 400 *
Dánsko  10 609 11 367 11 361 11 135 11 173
Španělsko 40 200 37 700 43 970 45 900 *
Finsko 8 000 8 000 8 000 7 800 7 600
Francie 41 000 41 600 42 000 42 700 40 700
Spojené Království 44 290 44 180 43 000 43 200 *
Řecko 20 200 20 400 20 700 21 200 *
Maďarsko 19 140 19 030 18 820 17 377 17 179
Irsko 5 200 5 300 5 500 5 700 *
Itálie 85 900 88 070 88 070 89 200 *
Lucembursko 400 400 400 400 *
Nizozemí 14 500 14 400 14 500 13 255 *
Polsko 34 024 33 985 33 129 34 035 33 250
Portugalsko 13 100 13 500 13 500 11 419 11 481
Švédsko 8 800 9 300 9 400 9 500 *
Slovenská republika 11 190 11 100 10 590 14 153 13 284


Zdroj : EHK/OSN, ECMT, DG TREN
Pozn.: některé země poskytují zjištěné údaje a některé odborný odhad
 
Zpět    Na hlavní stránku