5.3.7. Přeprava zboží po vnitrozemských vodních cestách (mil.tkm)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 2 046 2 101 10 940 11 590 8 639
Belgie * 5 795 5 830 * *
Česká republika 1 319 1 099 744 815 913
Německo 63 982 61 292 62 154 64 267 62 692
Finsko 3 280 571 199 182 186 797 173 500
Francie 7 649 7 334 7 058 7 936 8 478
Spojené Království 200 180 150 150 160
Maďarsko 1 300 2 482 1 644 1 561 958
Itálie 140 130 200 * *
Lucembursko 330 320 320 * *
Nizozemí 35 100 35 577 41 016 40 714 *
Polsko 876 851 1 860 1 100 1 028
Slovenská republika 1 468 1 598 1 519 1 305 1 663


Zdroj : EHK/OSN, ECMT
 
 
Zpět    Na hlavní stránku