6. Nehody v dopravě

Bezpečnost dopravy je v ČR velkým problémem, protože zejména na silnicích je absolutní počet nehod a jejich následků vysoký a nepříznivý je bohužel i jejich vývoj.

V železniční dopravě není nárůst nehod ani jejich následků vážný. Velmi nebezpečnou tendencí je nárůst nehod na zabezpečených železničních přejezdech, které jsou většinou zaviněné řidiči motorových vozidel. Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu je soustředěna pozornost na modernizaci zabezpečovací techniky, včetně zavádění nových zabezpečovacích systémů. V neposlední řadě je snaha minimalizovat vlivy lidského činitele na řízení železničního provozu.

Nejhorší situace v oblasti bezpečnosti dopravního provozu je v silniční dopravě. Alarmující je zjištění, že dopravní nehody v silničním provozu jsou jednoznačně nejčastější příčinou úmrtí osob mladších 40 let. Nelze opomenout ani materiální a finanční ztráty. Proto zvýšení bezpečnosti silničního provozu se stalo jednou z hlavních priorit dopravní politiky.

V roce 2001 došlo, oproti roku 2000, k nárůstu počtu nehod se zraněním nebo usmrcením (tzv. osobní nehody) o 581 nehod, tj. o 2,3% a počtu lehce zraněných o 1 234 osob, tj. o 4,6%.

Potěšitelné je, že došlo k poklesu počtu usmrcených osob o 117, tj. o 8,8% a počtu těžce zraněných osob o 32, tj. o 0,6%.

Nejvíce nehod zavinili řidiči motorových vozidel z důvodu nesprávného způsobu jízdy (přes 63%) a z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy (17,5%), v pořadí četnosti je na třetím místě nedání přednosti v jízdě (bezmála 17%) a 2,4% nehod připadá na nesprávné předjíždění.

Pod vlivem alkoholu zavinili účastníci silničního provozu 9 191 nehod, při nichž 101 lidí přišlo o život a dalších 4 734 bylo zraněno. Oproti r.2000 je počet těchto nehod vyšší o 3,4%, počet usmrcených je nižší o 8 osob (tj. o 7,3%) a počet zraněných osob je vyšší o 40 osob (tj. o 0,8%). Na celkovém počtu se tyto nehody v roce 2001 podílely 5,2%, ale na počtu usmrcených více jak 8%.

I přes mírné zlepšení v posledních letech je nadále věnována pozornost prevenci nehod, i zlepšování bezpečnostního vybavení vozidel. Výrobci automobilů věnují nemalé finanční prostředky na vývoj a výzkum v oblasti bezpečnosti vozidel.

Leteckou dopravu i nadále považujeme za jednu z nejbezpečnějších druhů dopravy, i když následky leteckých neštěstí jsou většinou katastrofální. V dopravním letectví je patrna vysoká bezpečnost českých leteckých dopravců, když poslední evidovanou nehodou je propad dopravního letadla v turbulenci, při kterém byli zraněni tři cestující. Oproti této skutečnosti je dost vysoký počet nehod malých letadel, a to i s tragickými následky.

Zpět    Na hlavní stránku