6.1.1. Struktura nehodových událostí v železniční dopravě

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Nehodové události celkem 2 288 2 838 2 582 2 624 2 629 2 817
Nehodové události kategorie A * 354 312 333 283 309
Nehodové události kategorie B * 55 37 54 51 48
Nehodové události kategorie C * 2 429 2 233 2 237 2 295 2 460
Celková škoda na zařízení ČD (v tis.Kč) 86 497 101 905 124 503 120 009 107 217 112 210


Zdroj : Generální inspektorát ČD
 
 
Zpět    Na hlavní stránku