6.1.2. Oběti nehodových událostí v železniční dopravě

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Oběti (mrtví a zranění) celkem  (Počet) 265 250 336 240 229 193
podle druhu oběti
cestující 64 55 0 14 15 22
v tom:
následkem srážek a vykolejení 2 55 0 7 10 9
následkem ostatních nehodových událostí 62 0 0 12 5 13
železniční zaměstnanci 20 4 4 10 19 17
ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) 181 191 332 211 195 154
 
Mrtví  (Počet) 63 108 202 81 74 69
podle druhu oběti
cestující 17 0 0 1 0 0
v tom:
následkem srážek a vykolejení 1 0 0 0 0 0
následkem ostatních nehodových událostí 16 0 0 1 0 0
železniční zaměstnanci 3 1 1 0 2 0
ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) 43 107 201 80 72 69
 
Zranění (Počet) 202 142 134 159 155 124
podle druhu oběti
cestující 47 55 0 18 15 22
v tom:
následkem srážek a vykolejení 1 55 0 7 10 9
následkem ostatních nehodových událostí 46 0 0 11 5 13
železniční zaměstnanci 17 3 3 10 17 17
ostatní (osoby v silničních vozidlech a osoby přejeté na trati) 138 84 131 131 123 85


Zdroj : Generální inspektorát ČD
 
 
Zpět    Na hlavní stránku