6.5.2. Počet nehod v silničním provozu na dálnicích, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 2 294 2 400 2 287 2 374 2 570
Belgie 3 809 3 865 4 451 4 490 4 670
Česká republika 343 335 369 413 431
Německo 25 513 24 976 24 794 24 485 26 627
Dánsko 230 265 245 250 282
Španělsko 2 522 2 632 2 285 2 825 11 724
Finsko 130 89 148 185 149
Francie 5 897 5 832 6 245 6 534 7 614
Spojené Království 7 550 7 787 8 679 * 9 118
Řecko * * * * *
Maďarsko 327 306 288 338 323
Irsko 19 26 33 * *
Itálie 10 860 11 546 11 381 13 836 14 147
Lucembursko * 101 110 124 109
Nizozemí 861 547 499 * *
Polsko 31 24 240 220 193
Portugalsko 1 122 1 227 1 314 1 435 *
Švédsko 852 830 946 1 102 1 114
Slovenská republika * * * 96 108


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku