7.1. Spotřeba energie v dopravě celkem (TJ)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Černé uhlí 146,0 99,6 80,4 67,0 69,6 63,5
Koks 554,9 589,5 445,2 397,0 322,0 312,5
Hnědé uhlí 2 936,2 1 097,7 762,9 681,0 435,1 367,4
Letecký benzín 549,8 108,0 568,2 863,1 1 089,1 370,3
Letecký petrolej 4 569,6 4 708,1 6 617,7 7 512,0 7 187,6 8 269,8
Automobilní benzíny 326,9 320,8 297,8 469,0 233,2 233,5
Motorová nafta 37 803,1 20 399,9 19 641,4 18 268,0 21 149,3 20 138,7
Mazut, topný olej 101,7 131,4 125,2 29,5 650,3 126,5
Zemní plyn 3 033,4 1 749,6 1 884,3 3 178,9 1 871,7 2 307,2
Ostatní plynové deriváty 373,6 198,8 150,3 117,3 87,0 177,6
Elektrická energie 8 357,4 7 924,0 7 932,6 8 402,4 7 777,8 7 985,2
Ostatní formy energie 5 574,7 2 105,3 2 597,5 4 687,6 3 749,3 4 061,7
Celkem 64 327,3 39 432,7 41 103,5 44 672,8 44 622,0 44 413,9


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku