7.1.1. Spotřeba energie v železniční dopravě (TJ)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Černé uhlí 92,8 71,9 53,6 43,9 39,8 50,9
Koks 487,9 538,2 412,5 349,5 297,7 302,1
Hnědé uhlí 2 594,3 819,1 602,5 499,6 346,3 307,7
Letecký benzín 1,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Letecký petrolej 8,0 5,2 4,3 0,0 0,0 0,0
Automobilní benzíny 16,8 82,5 88,6 89,0 76,2 77,0
Motorová nafta 6 625,5 6 126,9 5 785,9 5 202,6 4 860,6 4 717,8
Mazut, topný olej 100,9 131,4 118,5 17,3 0,0 80,0
Zemní plyn 750,0 785,1 907,1 1 033,2 1 006,3 1 131,5
Ostatní plynové deriváty 218,4 140,8 66,9 2,7 5,1 90,4
Elektrická energie 5 967,0 5 403,6 5 468,8 5 261,0 5 287,0 5 402,5
Ostatní formy energie 3 978,8 741,6 746,2 2 665,4 2 341,4 2 418,7
Celkem 20 841,9 14 847,1 14 254,9 15 164,2 14 260,4 14 578,6


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku