7.2. Celkové emise z dopravy (v tis.t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
CO2 10 660,0 12 637,0 12 369,0 13 359,0 13 824,0 14 359,0
CO 348,4 374,2 326,0 322,5 286,5 284,6
NO2 106,4 122,6 116,9 119,3 117,5 122,0
N2 2,6 3,5 3,8 4,8 5,7 5,8
těkavé organické látky 69,7 75,3 65,8 65,7 59,0 58,8
CH4 2,0 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9
SO2 3,4 4,0 3,9 4,2 4,3 4,5
částice 3,6 4,4 4,4 4,3 4,5 5,1
Pb 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku