7.2.1. Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (v tis. t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 10 660 12 637 12 369 13 359 13 824 14 359
Individuální automobilová doprava 5 080 5 894 5 640 6 230 6 364 6 318
Silniční veřejná osobní doprava 601 553 848 808 940 1 064
Silniční nákladní doprava 2 619 3 873 3 409 3 673 3 875 4 289
MHD - autobusy 441 544 576 584 649 672
Železniční doprava - motorová trakce 761 672 697 619 537 612
Vodní doprava 96 66 76 79 70 59
Letecká doprava 1 062 1 035 1 123 1 366 1 389 1 345


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku