7.2.2. Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 348 400 374 200 326 000 322 500 286 500 284 600
Individuální automobilová doprava 270 500 275 600 234 900 221 300 180 400 169 700
Silniční veřejná osobní doprava 7 500 6 800 10 300 10 000 11 600 13 400
Silniční nákladní doprava 52 700 75 000 62 800 73 700 77 200 82 900
MHD - autobusy 5 200 6 400 6 900 7 600 8 500 9 000
Železniční doprava - motorová trakce 8 800 7 800 8 100 7 200 6 200 7 100
Vodní doprava 1 100 800 900 900 800 700
Letecká doprava 2 600 1 800 2 100 1 800 1 800 1 800


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku