7.2.3. Emise oxidu dusičitého (NO2) za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 106 400 122 600 116 900 119 300 117 500 122 000
Individuální automobilová doprava 43 800 45 600 39 700 38 500 32 900 32 000
Silniční veřejná osobní doprava 8 100 7 500 11 500 11 000 12 800 14 400
Silniční nákladní doprava 29 700 44 500 39 200 42 300 44 500 47 900
MHD - autobusy 6 000 7 500 7 900 8 000 8 900 9 200
Železniční doprava - motorová trakce 10 300 9 100 9 400 8 300 7 200 8 200
Vodní doprava 1 300 900 1 000 1 100 900 800
Letecká doprava 7 200 7 500 8 200 10 100 10 300 9 500


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku