7.2.4. Emise oxidu dusného (N2O) za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 2 601 3 506 3 777 4 845 5 711 5 786
Individuální automobilová doprava 2 161 3 078 3 336 4 370 5 229 5 281
Silniční veřejná osobní doprava 23 19 31 28 33 38
Silniční nákladní doprava 100 140 123 126 131 154
MHD - autobusy 17 18 19 18 19 21
Železniční doprava - motorová trakce 30 26 27 24 21 24
Vodní doprava 4 3 3 3 3 2
Letecká doprava 268 221 239 276 276 266


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku