7.2.5. Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 69 700 75 300 65 800 65 700 59 000 58 800
Individuální automobilová doprava 51 800 52 900 45 200 42 600 34 800 32 700
Silniční veřejná osobní doprava 1 700 1 500 2 300 2 300 2 600 3 000
Silniční nákladní doprava 12 100 17 100 14 300 16 800 17 600 18 800
MHD - autobusy 1 200 1 400 1 500 1 700 1 900 2 000
Železniční doprava - motorová trakce 2 000 1 700 1 800 1 600 1 400 1 600
Vodní doprava 300 200 200 200 200 200
Letecká doprava 600 500 500 500 500 500


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku