7.2.6. Emise metanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 2 048 2 208 1 999 2 064 1 922 1 912
Individuální automobilová doprava 1 524 1 603 1 408 1 398 1 233 1 181
Silniční veřejná osobní doprava 48 44 67 66 76 89
Silniční nákladní doprava 245 354 301 359 373 398
MHD - autobusy 35 43 47 53 59 64
Železniční doprava - motorová trakce 59 52 54 48 42 47
Vodní doprava 7 5 6 6 5 5
Letecká doprava 130 107 116 134 134 129


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku