7.2.7. Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 3 371 4 028 3 944 4 235 4 343 4 483
Individuální automobilová doprava 1 595 1 842 1 762 1 937 1 976 1 965
Silniční veřejná osobní doprava 189 164 257 240 277 319
Silniční nákladní doprava 820 1 162 1 010 1 062 1 103 1 257
MHD - autobusy 138 154 161 156 169 180
Železniční doprava - motorová trakce 242 214 222 197 171 195
Vodní doprava 31 21 24 25 22 19
Letecká doprava 356 470 508 617 624 549


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku