7.2.8. Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy (t)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Doprava celkem 3 586 4 354 4 399 4 317 4 513 5 106
Individuální automobilová doprava 94 145 183 204 234 259
Silniční veřejná osobní doprava 513 452 706 660 766 872
Silniční nákladní doprava 1 847 2 672 2 377 2 405 2 507 2 888
MHD - autobusy 380 437 456 436 474 499
Železniční doprava - motorová trakce 667 590 611 543 471 536
Vodní doprava 85 58 66 69 61 52


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku