7.3.1. Měrné emise oxidu uhličitého (CO2) (kg/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 492 572 548 606 620 614
Silniční veřejná osobní doprava 58 54 82 79 92 103
Silniční nákladní doprava 254 376 331 357 377 417
Autobusy MHD 43 53 56 57 63 65
Železniční doprava - motorová trakce 74 65 68 60 52 59
Vodní doprava 9 6 7 8 7 6
Letecká doprava 103 100 109 133 135 131
Doprava celkem 1 033 1 226 1 201 1 300 1 346 1 395


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku