7.3.4. Měrné emise oxidu dusného (N2O) (g/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 209 299 324 425 509 514
Silniční veřejná osobní doprava 2 2 3 3 3 4
Silniční nákladní doprava 10 14 12 12 13 15
Autobusy MHD 2 2 2 2 2 2
Železniční doprava - motorová trakce 3 3 3 2 2 2
Vodní doprava 0 0 0 0 0 0
Letecká doprava 26 21 23 27 27 26
Doprava celkem 252 340 367 471 556 563


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku