7.3.6. Měrné emise metanu (CH4) (g/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 148 156 137 136 120 115
Silniční veřejná osobní doprava 5 4 7 6 7 9
Silniční nákladní doprava 24 34 29 35 36 39
Autobusy MHD 3 4 5 5 6 6
Železniční doprava - motorová trakce 6 5 5 5 4 5
Vodní doprava 1 0 1 1 1 0
Letecká doprava 13 10 11 13 13 13
Doprava celkem 198 214 194 201 187 186


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku